Kontakt


KOMET 93 d.o.o.
49246 MARIJA BISTRICA
Selnica 113

Telefon Centrala: 049/469-712
Telefon Komercijala: 049/301-453
Telefon Prodavaona br. 1: 049/468-843
Telefon Proizvodnja: 049/301-454

Telefax: 049/301-535e-mail: info@komet93.hr
e-mail: prodaja@komet93.hr

Član uprave: Vesna Car, dipl. oec.